Trochu teorie

Cizí jazyky a malé děti: co je a co není mýtus?

Když s někým mluvím o mém blogu a jazykových hrátkách s Májou, často se mi stává, že lidé nechápou, o čem to vlastně mluvím a co to vlastně s tím nebohým robátkem provádím. Nebo to chápou, ale nedůvěřují tomu, případně jsou skeptičtí. Mají na učení jazyků jiný názor. Zpravidla nepodložený. Mnohdy je to tím, že expozice cizím jazykům ve velmi raném věku v naší zemi (zatím!) nemá žádnou tradici, i když se poslední dobou této problematice věnuje čím dál větší pozornost. Svůj podíl na tom mají i mýty, jimiž je expozice jazykům v raném věku opředena. Nedávno se mi dostala do rukou velmi zajímavá knížka The Bilingual Edge od autorek K. King a A. Mackey, která mi mluví z duše, a všem ji vřele doporučuju.

Lingvistky působící na americké univerzitě v Georgetownu ve své knize věnovaly mýtům souvisejících s ranou expozicí cizím jazykům celou kapitolu. Tak vám je teď tak trochu vítězoslavně přetlumočím. Seřadila jsem je podle relevantnosti s ohledem na naše hrátky a naše – české – prostředí. Některé z nich jsem také opatřila komentářem, v němž čerpám z vlastních zkušeností. Zároveň jsem přidala i pár mýtů, se kterými jsem se setkala osobně, a v knize nejsou. Zkrátka takové počtení ke kávě (nejen) pro všechny skeptiky.

více »

Citizens of the World

While babies are citizens of the world, adults are culture-bound listeners.

Tuhle krásnou metaforu si dnes a denně připomínám, od té doby, co jsem ji slyšela v zajímavém projevu prof. Patricie K. Kuhlové, která se zabývá zkoumáním vývoje řeči a sluchu u malých dětí.

Každé dítě se rodí jako nepopsaná deska, a to i s ohledem na své jazykové vybavení. V okamžiku narození je schopné vnímat a vstřebávat zvuky jakéhokoli jazyka. To, jakým způsobem se ale bude řečově i sluchově vyvíjet dál, závisí především na jeho matce (či jiné nejbližší osobě, se kterou tráví nejvíce času).

Od ní totiž přejímá veškeré vzorce z této oblasti. Postupem času ale tahle univerzální schopnost dítěte začíná oslabovat, až se zcela vytratí. Z malého „obyvatele světa“ se tak stává jedinec „úzce svázaný se svojí kulturou“.
Projev je k dispozici na TED Talks:

více »